Auteursrechtenverklaring

De rechtenhouders hebben ernaar gestreefd de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden in de erfgoedbank te respecteren.

De auteursrechten op en het eigendom van de beelden opgenomen in de erfgoedbank liggen bij de rechtenhouders.

Indien u meent dat een rechtenhouder ongewild het auteursrecht van de fotograaf of zijn/haar erfgenamen zou hebben geschonden, contacteer dan de rechtenhouder zodat de situatie kan worden rechtgezet.

Indien u meent dat een rechtenhouder ongewild het portretrecht heeft geschonden, contacteer dan de rechtenhouder zodat de situatie kan worden rechtgezet.